Από 1/1/23, λόγω των οικονομικών συνθηκών και του πρωτοφανούς πληθωρισμού, τίθεται σε ισχύ νέος τιμοκατάλογος για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά το ποσοστό των αυξήσεων ανά κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανανέωσης υπηρεσίας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε μας…