Βελτιώνουμε συνεχώς τις δεξιότητές μας για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σχεδιασμού.

Επικοινωνία
Μαρούσι, Αττική
ΤΚ 15124

Custom WordPress Website

1,200.00

WP Maintenance Starter

You will get an elegant, professional, user-friendly, mobile responsive, and fully custom WordPress website for your business. Your website will stand out from your competitors and most importantly drive more conversions whether it’s a phone call, contact form submission, meeting schedule, or purchasing a product. I don’t apply cookie-cutter solutions or templates so you will get a unique design and website fit for your requirements.

• Delivery Time7 days
• Number of Revisions 2
• Number of Pages 10
• Design Customization
• You’ll get a customized color scheme or layout for your site.
• Content Upload
• Responsive Design

SKU: cdwp
Κατηγορία:

Project details

You will get an elegant, professional, user-friendly, mobile responsive, and fully custom WordPress website for your business. Your website will stand out from your competitors and most importantly drive more conversions whether it’s a phone call, contact form submission, meeting schedule, or purchasing a product. I don’t apply cookie-cutter solutions or templates so you will get a unique design and website fit for your requirements.

What will you need from me?
we will need the content(images, text, logo, and videos), hosting, and domain details. Plugin licenses and 3rd party API will need to be provided from your end.
Can we hire Thinkeasy for ongoing maintenance and updates on the site?
Yes, we offer maintenance packages and you can also hire us on an hourly basis.