Βελτιώνουμε συνεχώς τις δεξιότητές μας για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σχεδιασμού.

Επικοινωνία
Μαρούσι, Αττική
ΤΚ 15124

WP Emergncy Services

80.00

WP Emergncy Sercices

We offering a bug-free site that is working by all means. The plugins/themes causing the issue will be updated and fixed and a working site will be delivered.

What we can fix::

  • Critical errors
  • JS Error
  • White screen errors
  • Plugin or Theme errors
  • Database Connection Error
  • SSL Issue
  • Broken layout
  • Fix HTML/CSS Issues
  • Broken WordPress website
SKU: wpe
Κατηγορία:

Project details

We offering ONE TIME per payment, bug-free site. The plugins/themes causing the issue will be updated and fixed and a working site will be delivered.

What is needed to get started?
Your Cpanel hosting and WordPress website login details and detailed explanation of your WordPress website issues
Why did my site broke ?
It may be due to any plugin update or theme update done recently. Or it may be a host issue due to PHP or any file changes made. We will help you with that even if the project is completed.