Σχεδιασμός με ROI

Για τους περισσότερους πελάτες μας ο ιστότοπός τους είναι η πρώτη γραμμή της επιχείρησής του.
Μέσω του σχεδιασμόυ ενίσχυσης ROI ( Results On Internet), θα έχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα και θα σας προσφέρει μεγαλύτερη αφοσίωση στον ιστότοπο σας και περισσότερες πωλήσεις στο διαδίκτυο.

Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο θα λάβετε τα αποτελέσματα στο Διαδίκτυο® (ROI):

Website Design, High Demand Websites, ThinkEasy
 • Η συνεργασία μας ξεκινάει με μια πρώτη διαδικτυακή συνάντηση που σαν στόχο έχει να γνωριστούμε και να μάθουμε τις ανάγκες σας.
 • Αρχίζουμε με έρευνες αγοράς συλλέγοντας πληροφορίες για τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία σας και την παρουσία του ανταγωνισμού στον τομέα σας.
 • Ξεκινάμε μαζί και σύμφωνα με (UX / UI) σχεδιάζουμε τον νέο ιστότοπο σας. Σας διασφαλίσουμε ότι όλες τεχνικές εργασίες και ο σχεδιαστικός του ιστότοπού σας θα λειτουργούν αρμονικά ώστε να να υποστηρίξουν έναν ελκυστικό και δυναμικό διαδικτυακό κόμβο για την εταιρεία σας.
 • Παραμένουμε δίπλα σας, οδηγώντας και ελκύοντας πελάτες για ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα. Θα πραγματοποιήσουμε έναν μήνα παρακολούθησης και ανάλυσης μετά την κυκλοφορία του για να βεβαιωθούμε ότι ο νέος ιστότοπος σας λειτουργεί πραγματικά σωστά προς τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Αν κάτι πρέπει να αλλάξει, θα το κάνουμε.

Προηγμένες Υπηρεσίες Web για Επιχειρήσεις

Καταστήστε την επιχείρησή σας διαθέσιμη σε εκατομμύρια ενεργούς αγοραστές της σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στην ThinkEasy εργαζόμαστε για να σας παρέχουμε τους πόρους, τα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζεστε καθημερινά.

Η εμπειρία μας.
Wordpress Sites
100%
Joomla Sites
100%
Custom Development
100%

Ενεργά Προγράμματα για Επιχειρήσεις

Προδημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

Αναμένεται

Προσθήκη στα Προγράμματά μου

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

Σε ποιους απευθύνεται

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 30 ημέρες.

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
 • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
 • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: να έχουν ΚΥΡΙΑ …

Τι χρηματοδοτείται

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/ αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/ αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting, collocation κλπ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Επιδοτούμενοι κλάδοι ΕΣΠΑ – Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας:

Επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020 “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος μεταποίησης, το χονδρικό εμπόριο και ο κλάδος παροχής υπηρεσιών.

Επιπλέον δαπάνες που καλύπτονται από το ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον εξοπλισμό και οργάνωση των επιχειρήσεων, οι οποίες σχετίζονται με:

Επιδότηση για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
Ψηφιακή Προβολή στα Social Media,
Διαφήμιση σε Google & Facebook
Καμπάνιες newsletters & email marketing
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
Μεταφορικά Μέσα
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (πρόσληψη νέου προσωπικού)

Βασικές Προϋποθέσεις επιδότησης ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 31.01.2021 και ώρα 17:00.

Θέλετε μια συνάντηση
μαζί μας για να μιλήσετε για το νέο site σας;

info@thinkeasy.gr