Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ο υπολογίσμός είναι ανά σελίδα κατασκευής περιεχομένου.

Υπολογισμός Κόστους WEB

Όνομα Ιστοσελίδας
Domain Name
Server Φιλοξενίας
Hosting Server
Σεδιασμός Ιστοδελίδας
Θέμα Ιστοσελίδας
Template wordpress
Πολυγλωσσική Ιστοσελίδα
Καταχώρηση Προϊόντων
Σύνδεση E-Shop Με Ελληνικές Τράπεζες
EXTRA Παροχές
Προαιρετικές Υπηρεσίες Υποστήριξης - Ασφάλειας
Δωρέαν Υπηρεσίες

Total 0

info@thinkeasy.gr