Βελτιώνουμε συνεχώς τις δεξιότητές μας για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σχεδιασμού.

Επικοινωνία
Μαρούσι, Αττική
ΤΚ 15124

Business IT Support

IT  SupportIT  Support

The backbone of your business.

Deploy, Manage and Support your Business IT

ThinkEasy IT Solutions Managed IT Services and Support Solutions has achieved ongoing praise from our clients offering 99.98% up time through business hours since the company was founded.

Our clients understand the importance of being able to work when they need to and it is always a pleasure to watch our clients businesses flourish as they can now focus on their business growth and not worry about their IT services and support issues now that ThinkEasy IT Solutions manage this for them.

At ThinkEasy IT Solutions, we provide custom solutions for business focusing on an increase in your productivity whilst not breaking the bank. We deploy reliable IT services and support solutions designed specifically to your needs and your timelines not ours. This allows you to focus on your business and not your IT.

A long-term partner empowering business success

Having the right IT infrastructure today doesn’t mean it will be effectively optimised for your business tomorrow, as the technology landscape is rapidly evolving.

Keeping abreast of all the changes is challenging and time-consuming, requiring expert resourcing that is unviable for most organisations to have in-house.

With ThinkEasy taking responsibility for your IT needs under an outsourced arrangement, we can help your organisation optimise costs, reduce risk, increase productivity, efficiency, competitiveness, and provide you with the scale when you need it.

This allows you and your team to better focus on revenue-generating activities and innovation.

Infrastructure Solutions

Implement best of breed IT solutions to maximise system performance.

Server Support (Linux and Windows)

Certified Engineers supporting Linux and Windows servers.

24/7 Monitoring and Management

Proactive monitoring of your IT systems to prevent business downtime.

Cloud Solutions

Customised cloud solutions in Amazon(AWS) and Microsoft(Azure and Office365).

Web Hosting and Support

Reliable web hosting, optimised for speed and reliability.

Backup and Disaster Recovery

A combination of on-premise and cloud backup systems to protect your data

SUPPORT PLANS

6
Μήνες
09:00 - 17:00
35 Ώρες
Απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφορικής
Έκπτωση 15%
12
Μηνες
IT Support
09:00 - 18:00
80 ώρες
Απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφορικής
Έκπτωση -30%
24
Μηνες
Ultra Development
09:00 - 20:00
Συμβουλευτική Δικτύων
180 Ώρες
Υπηρεσίες παρακολούθησης 24/7
Απομακρυσμένη υποστήριξη πληροφορικής
Ασφάλεια δικτύου

A handcrafted partner ecosystem

We integrate with the heavyweights and the emerging players in the IT sector to ensure our customers have a handcrafted IT ecosystem that empowers their businesses and people to deliver the best outcomes for their customers. Our partner relations continue to evolve so if it’s not on the list, please ask.

Our managed IT Service Desk helps you free up your in-house IT resources, by providing an extra set of hands, whether on-site or via remote support, with day-to-day IT management. We provide the fastest, friendliest, and most effective IT support and services in response to your organisation’s technology needs 24/7/365.

As organisations adjust to the increase in remote working, most are being faced with the challenges of managing equipment, software updates, and providing their people with the right level of support. They are under increasing pressure to deliver a secure and seamless experience for everyone, no matter where they are. Our Managed Endpoint solution provides a common, easy-to-manage business environment, combining managed endpoint for workstations and devices, managed applications for business software, and end-user support.

IT infrastructure changes rapidly and, for most organisations this results in a complex web of hybrid environments. Every new SaaS platform, server, site, or network adds greater complexity and becomes that much more difficult to keep on top of.  To add to the challenge, there are then even greater requirements to keep your systems secure, patched, up-to-date, and accessible.

Regardless of your infrastructure and how it’s split between on-premises and cloud, we know getting everything set up and operational takes time, expertise, and patience.

greater use of cloud and an ever-changing technology environment creates additional risks if security is not always top of mind. Ensuring your organisation has an intelligent IT solution that meets the highest levels of governance and compliance, mitigates risks, and empowers your people to thrive and deliver great service to your customers, is not easy to do.

WithThinkEasy managed cybersecurity service, we look after your cybersecurity needs every step of the way – from training and awareness for your people to network and perimeter security, and everything in between.

Connecting networks across multiple sites and keeping them connected can be challenging, costly, and extremely time-consuming.  Not having an overarching view of performance across your voice and data networks could have devastating consequences for your business.

WithThinkEasy managed cybersecurity service, we look after your cybersecurity needs every step of the way – from training and awareness for your people to network and perimeter security, and everything in between.