Βελτιώνουμε συνεχώς τις δεξιότητές μας για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σχεδιασμού.

Επικοινωνία
Μαρούσι, Αττική
ΤΚ 15124

WordPress Website & Maintenance Enhanced

64.0090.00

WP Maintenance Starter

We offering WordPress Website and maintenance, where we will take care of your website and day-to-day updates.

• Full Site Backup (Weekly)
• Check Backup Health (Ensure backups are working)
• Update Themes (Theme Patches)
• Update Plugins (Weekly)
• Update WordPress Core
• Security Check
• Notification
• Backup Restoration
• Malware Monitoring
• Removal Plugin
• Response Time 12hr Worldwide Support

SKU: dvr2
Κατηγορία:

Project details

Managing your business is hard enough without having additional website maintenance and management issues to think about.
We give you more time to focus on your business by removing the headaches that come along with managing and maintaining your websites, saving you hours every week!
Regular maintenance services are a must-have for any business website. Without them, you could suffer from security and operational vulnerabilities that will hurt both the reputation of your company and your customers alike!
We provide affordable monthly service packages to suit your needs depending on how much maintenance work you want us to handle for you. We can even build a plan that meets your exact needs.

Which package should I choose?
Our Standard package is suited to small blogs and personal sites. Our Enhanced package is suited to e-commerce sites Our Advanced package is suited to e-commerce, membership and sites with custom code.
How do I know you’ve carried out my monthly maintenance?
We provide you with a monthly report which confirms updates completed and any other relevant information.
Months

1, 6, 12