Βελτιώνουμε συνεχώς τις δεξιότητές μας για την ολοκλήρωση οποιουδήποτε σχεδιασμού.

Επικοινωνία
Μαρούσι, Αττική
ΤΚ 15124

WordPress Website Security Optimization

110.00

WP Security Optimization

Secure your WordPress website.
You will have your website’s security improved or restored if an incident has occurred and be able to protect your site from future attacks.

Services Include.

Update WordPress Version
Update WordPress Plugins and themes
Hide Theme and Plugins from Hacker
Hide the Wp-login page
Secure .htaccess File
2FA ( Two-factor authentication)
Disabled WordPress Core File Edit from the dashboard
Disabled and Blacklist Spammy IP
Remove Spammy Comments and Secure comments option for future
Remove Bad links
Install SSL Certificate

SKU: swp
Κατηγορία:

Project details

Secure your WordPress website. We will help you tighten up security and protect your site from potential attacks.
You will have your website’s security improved or restored if an incident has occurred and be able to protect your site from future attacks.

What is needed to get started?
Your Cpanel hosting and WordPress website login details and detailed explanation of your WordPress website issues.